Stránky a služby spirituálního poradenství jsou určeny všem lidem, kteří hledají duchovní rovhováhu svého bytí a další rozvoj lidského vědomí a poznání. Nabízíme také poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů. Nenabízíme žádné "osvědčené recepty" na "vyvážený a fungující" vztah. Takové návody ani neexisují a jsou jen iluzí komerčních koučů (poradců), kteří si účtují nemalé obnosy za jakýsi "rychlý rozvoj osobnosti", provedený během několika týdnů. V současnosti plné povrchnosti a balastu, můžeme nabídnout alternativu, která nestojí pouze na zvýšení výkonu a maximalizaci cílů, ale na metafyzických hodnotách bytí.

Toto poradenství zajišťuje pomoc při řešení konkrétních existenciálních, duchovních, rodinných a etických situací (většinou nepřesně shrnut pod pojem problém), se kterými se v životě setkáváme. Zahrnuje neoddělitelně poskytování informací o duchovních, kulturních, společenských a etických tématech, o které mají klienti zájem při hledání svého životního nasměrování.Většina současných poraden osciluje mezi snahou prosadit lidem určité esoterično jako součást léčebného procesu a snahou být za každou cenu „seriozním“ poradenstvím vystavěným na psychologických základech, především na psychoanalýze.

Nejsme průsečíkem, ve kterém se tyto přístupy setkávají. Snažíme se jen svými životními a studijními zkušenostmi najít ke každé bytosti tu metodologii, která nejvíce odpovídá jeho naturelu. V přeneseném slova smyslu jen aktivujeme v rozdílném časovém horizontu určitý proces sebepoznání.

 

Dr. Jaromír Blažejovský: Bůh z projekčního přístroje: okamžiky obrácení by Brněnský Naratologický Kroužek on Mixcloud

Produkty

Modílm sa, kým nepovieš mi...

"Víra není žádné estetické pohnutí, ale něco daleko vyššího, protože ji předchází rezignace. Víra není bezprostřední popud srdce, nýbrž paradox života. Kdyby byl člověk schopen všechen obsah víry vyjádřit formou pojmu, přece by to ještě neznamenalo, že víru pochopil, že mu je jasno, jak se k ní dostal či jak se ona dostala k němu."  Masová společnost definuje novou situaci, kdy celá masa obyvatel byla včleněna do společnosti, ve smyslu, že masa obyvatelstva začala disponovat volným časem...

Adventní výzva 2015

Adventní výzva(především těm, kteří se narodili do svobody) Tato výzva vznikla v Kolegiu Paměti národa krátce po 17. listopadu 2015. Reaguje na události, k nimž v posledních měsících dochází nejen v Praze a naší zemi, ale po celé Evropě. Varuje před zneužitím obav z uprchlické krize, situace v Rusku a z rozdělení naší společnosti. Prvními signatáři se stali českoslovenští veteráni druhé světové války, odbojáři, přeživší oběti holokaustu, bývalí političtí vězni a...

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

  Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.  Celý text o osobnosti člověka a jeho utváření najdete zde ve Wordu OSOBNOST_CLOVEKA_A_JEJI_UTVARENI.doc (61952)      

Friedrich Nietzsche - zápisky z díla

  "Bytí jako soustava rozumových kategorií, povýšených nad tvůrčí lidskou činnost, se prožitkem moderního člověka prokazuje jako pouhá projekce, pouhá interpretace nastávání, a to jako interpretace, která dovedla člověka k zoufalství nad sebou samotným, k nemožnosti jednat, k naprosté nejistotě a bezradnosti." "Křesťanský Bůh nezemřel, byl zabit. Největší události se dostávají do lidského cítění nejtíže: např. fakt, že křesťanský Bůh "je mrtev", že v našich prožitcích se už nevyjadřuje...

Psychoterapie a víra: Základy duchovní psychoterapie

CZECH, Jan: Psychoterapie a víra: Základy duchovní psychoterapie. 2003.   Kniha popisuje pohled duchovní psychoterapie na svět, jak ho chápe a jakým způsobem tedy léčí pacienty. Je rozdělena na tři části. První část je zabývá „Světem a vědomím“, kde každá podkapitola nese název pojmu, který je vysvětlen z pohledu psychoterapie. Což tedy znamená, že vysvětluje pojem jak ho chápe Jan Czech pohledem víry. Další část se jmenuje „Fenomén duševní a duchovní nemoci“, kde vysvětluje...

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: JIŘÍ OLŠOVSKÝ   Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se stáváme svobodnými. Výstup ke světlu se tedy zobrazuje jako u Platóna jakožto proces pozitivního osvobození, dosažení skutečné svobody: v pohybu ke světlu bytí. Podobně i...

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.