Archiv článků

PAVEL ŘÍČAN: SPIRITUALITA JAKO KLÍČ K OSOBNOSTI A LIDSKÝM VZTAHŮM

Pojem spirituality je možno považovat v současné světové i naší psychologii náboženství za klíčový (viz Belzen, 2004, 2005, Stríženec, 2001, 2003, 2004, v tisku, Smékal, 2002, Říčan, 2002, 2003, 2004, Říčan, Janošová, 2004, 2005, Janošová, 2004 atd.). Podle názoru řady humanistických psychologů...
Celý článek

Postmoderní spiritualita a Milost / Jolana Poláková

Charakteristickým rysem postmoderního světa je jeho písečná pohyblivost; radikální ztížení možnosti dospět k jistotám: od elementárně životních přes ty, které jsou spjaty se spolehlivostí technického a vědeckého rozumu nebo se smysluplností esteticky kultivovaného prožitku, až po ty, které...
Celý článek

Daniel Szabó / Věnovánu Vladimíru Holanovi

Vy jste, pane Holane, jedinečnost bytí ukrytá v nicotě Vy jste, gejzír radosti, mapující sebevraždu Vy jste, pane Holane, smaragd, pes a lůno v jednom Vy jste, pochopení, které vydá za dva Vy jste, pane Holane, světlo před rozbřeskem Vy jste, pán, který není směšný Vy jste, pane...
Celý článek

Daniel Szabó / Mnoho pohledů, minimum východisek

  V posledních letech jsme svědky nekonečného množství analýz a názorů na to, co je příčinou krize Evropy a západní společnosti. Všichni ti "proroci a mesiášové" nabízejí návody a recepty na "lepší časy", na rozdělení nebo sjednocení Evropy, na boj s terorismem, na ekonomickou prosperitu a na...
Celý článek

Polemika Tomáše Halíka: Ateisté mohou být různí

Nositel Templetonovy ceny Tomáš Halík napsal esej, jejž ČESKÁ POZICE zveřejnila pod titulem Tomáš Halík: Desatero argumentů ke strachu z islámu. Zareagoval na něj příspěvkem Strach z islámu a vábení teokracie zveřejněným v sobotní příloze LN Orientace filozof Tomáš Hříbek. S ním nyní opět...
Celý článek

Carl Gustav Jung / Drobky z díla

  "Ten, kdo dosáhl vědomí současnosti, je nutně osamocený." "Výkon, užitečnost atd. jsou ideály, které zřejmě ukazují cestu ze zmatku problémů. Jsou to hvězdy, které nás vedou k rozšiřování a upevňování našeho fyzického bytí, k zakořenění do světa, ale nikoli k dalšímu rozvoji lidského vědomí,...
Celý článek

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...
Celý článek

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...
Celý článek

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...
Celý článek