Friedrich Nietzsche - zápisky z díla

 

"Bytí jako soustava rozumových kategorií, povýšených nad tvůrčí lidskou činnost, se prožitkem moderního člověka prokazuje jako pouhá projekce, pouhá interpretace nastávání, a to jako interpretace, která dovedla člověka k zoufalství nad sebou samotným, k nemožnosti jednat, k naprosté nejistotě a bezradnosti."

"Křesťanský Bůh nezemřel, byl zabit. Největší události se dostávají do lidského cítění nejtíže: např. fakt, že křesťanský Bůh "je mrtev", že v našich prožitcích se už nevyjadřuje nebeská dobrota a výchova, ani božská spravedlnost, dokonce ani vlastní morálka. To je hrůzná novinka, která potřebuje ještě několik staletí k tomu, aby došla Evropanům k citu. A i pak se ještě nějakou dobu bude zdát, jakoby z věcí vymizelo jakékoli těžiště."

"Blaho všeobecna vyžaduje poddanost jednotlivce, ale podívejme se na to, vždyť ono žádné takové všeobecno není! V podstatě člověk ztratil víru ve svou hodnotu."

"Vůle k zdání, k iluzi, ke klamu, k nastávání a změně je hlubší než vůle k pravdě, ke skutečnosti, k bytí. Pravda není ani odhalení, uvědomění si něčeho, co je stálé, neměnné a trvalé, ale není to ani prostá fikce. Není osvědčením člověka, tím je především jeho tvůrčí činnost na sobě samém - pravdivé, to znamená to, co vyzvedá jistý typ člověka."

"Člověk se honí za "zajícem" svých povrchních zábav, aby zapomněl na sebe sama, aby se nemusel zabývat svým opravdovým vlastním životem. Proč se člověk musí obávat setkání se sebou samým?"

"Nikoli pesimismus je velkým nebezpečím, nikoli počítání slasti a nelibosti, a otázka, zda lidský život přináší s sebou převahu nelibých pocitů. Nýbrž nesmyslnost všeho dění! Morální výklad padl současně s výkladem náboženským: to ovšem tito povrchní nevědí! Čím jsou méně pobožní, tím více se zuby nehty instinktivně drží morálních hodnocení."

"Člověk má před sebou velký úkol: začít znovu chtít sám sebe."

 


 

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...
Celý článek

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...
Celý článek

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...
Celý článek