Carl Gustav Jung / Drobky z díla

 

"Ten, kdo dosáhl vědomí současnosti, je nutně osamocený."

"Výkon, užitečnost atd. jsou ideály, které zřejmě ukazují cestu ze zmatku problémů. Jsou to hvězdy, které nás vedou k rozšiřování a upevňování našeho fyzického bytí, k zakořenění do světa, ale nikoli k dalšímu rozvoji lidského vědomí, totiž toho, co nazýváme kulturou."

"Pohled na základ západní duše je z hlediska intelektuálního, jakož i morálního a estetického málo vábný. S vášnivým zaujetím, jakému není rovno, jsme kolem sebe sice vybudovali monumentální svět, ale právě proto, že je ten svět tak náramně velkolepý, je také všechno velkolepé venku, a to, co pak nacházíme v základu duše, musí být nutně takové, jaké to je, totiž nuzné a nedostatečné."

"Západ se duševně zruinoval do té míry, že musí popírat pravzor člověkem neovládnuté a neovladatelné duševní síly, totiž samotného Božství, aby se vedle již pohlceného zla zmocnil ještě dobra."

"Ale co konečně chceme v době, kdy dokonce povolaní představitelé křesťasnských náboženství veřejně projevují svou neschopnot pochopit podstatu náboženské zkušenosti."

"Duševní život kulturního člověka má zcela problematický ráz, ba není bez problematičnosti vůbec myslitelný."

"Vydělávání peněz, sociální existence, rodina, potomstvo - to všechno je pouhá přirozenost, žádná kultura. Kultura je mimo přirozený účel."

"Pravdu je třeba hledat nikoli v nás, nýbrž v obrazenBožím, který se v nás nachází."

"Kdo jde sám k sobě, riskuje setkání se sebou samým."

"Moudrost a výšiny ducha mimo rozum, to co je dobrotivé, pečující, snášenlivé."

Pro verzi v Power pointu klikni zde www.slideshare.net/takeshikikujiro/c-g-jung-pozdn-mylenky

 

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...
Celý článek

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...
Celý článek

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...
Celý článek