Knihovna

Doporučená literatura...

  Holy Bible Bhágavad-gíta Upanišady Korán Carl Gustav Jung: Výbor z díla I. – VII. Erich Fromm: Člověk a psychoanalýza Jiří Pechar: Být sám sebou Jan Czech: Psychologie a víra Václav Černý: První a druhý sešit o existencialismu Jacques Derrida: Co přinese...
Celý článek

Psychoterapie a víra: Základy duchovní psychoterapie

CZECH, Jan: Psychoterapie a víra: Základy duchovní psychoterapie. 2003.   Kniha popisuje pohled duchovní psychoterapie na svět, jak ho chápe a jakým způsobem tedy léčí pacienty. Je rozdělena na tři části. První část je zabývá „Světem a vědomím“, kde každá podkapitola nese název pojmu,...
Celý článek

Motivace zaměstnanců - lidí

Motivaci pracovního jednání chápeme jako dílčí aspekt motivace lidské činnosti. Pracovní motivace je jev, který se vyskytuje ve složitých souvislostech vnitřního a vnějšího prostředí. Je to jev systémové povahy, který vyžaduje porozumět jednotlivým elementům a jejich vzájemné interakci....
Celý článek

Schopenhauer a jeho vůle a představa

  To co se obecně přijímá jako pozitivní, což nazýváme jsoucím a jehož negaci v nejobecnějším slova smyslu vyjadřuje pojem nic, je právě svět představy, který jsme prokázali jako objektitu vůle, jako její zrcadlo. Charakter se sice nikdy nemůže měnit, ale musí s důsledností přírodního zákona v...
Celý článek

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...
Celý článek

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...
Celý článek

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...
Celý článek