Daniel Szabó / Věnovánu Vladimíru Holanovi

Vy jste, pane Holane,
jedinečnost bytí ukrytá v nicotě

Vy jste,
gejzír radosti,
mapující sebevraždu

Vy jste, pane Holane,
smaragd, pes a lůno v jednom

Vy jste,
pochopení, které vydá za dva

Vy jste, pane Holane,
světlo před rozbřeskem

Vy jste,
pán, který není směšný

Vy jste, pane Holane,
bolest, která povznáší

Vy jste, pane Holane,
v noci ukrytý s Hamletem 
a ve dne laskavým otcem

Vy jste,
byl a budete tichým společníkem
mluvící zřetelnou hlasitostí

Vy jste, pane Holane,
viditelný mezi mrtvými

Vy jste, pane Holane,
nadčasová pomíjivost existence

Vy jste, pane Holane,
ten, který tančil až do konce

Novinky

OSOBNOST ČLOVĚKA A JEJÍ UTVÁŘENÍ

Osobnost je souhrn vlastností, procesů, návyků, stavů, postojů a podobně, které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti.   - pojem velmi často používaný, v normální řeči-význam...
Celý článek

Psychoanalýza a náboženství z pohledu Ericha Fromma

Psychoanalýza a náboženství   Jako filozof patřil Fromm mezi západní marxisty a měl kladný vztah třeba i k české filozofii (viz. jeho hodnocení Egona Bondyho). Filozofickým základem jeho úvah je pojetí svobody (touto otázkou se zabýval např. ve svém díle Strach ze svobody) a také jeho výklad...
Celý článek

Heideggerovo a Kierkegaardovo pojetí svobody a odpovědnosti

Autor: Jiří Olšovský Tajemné působení filosofie tkví mimo jiné v probouzení naší svobody, kdy se jedinci může platónsky podařit přizpůsobit se světlu a osvobodit se k pravdě jsoucího. Naše svoboda i podle Heideggera povstává z vazby na světlo, v přibližování se ke světlu se...
Celý článek